OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Obchodní zástupce neboli obecněji obchodník je dnes do značné míry společensky podceňovaná pozice. Jedná se o profesi, která se časem stala nepopulární možná díky tomu, jak nevybíravě a vtíravě se množí obchodní zástupci chovají. Opravdový a profesionální obchodní zástupce je však nejen pro dnešní společnost vysoce hodnotným pracovníkem, protože nejenže pomáhá vlastní firmě uživit zaměstnance a prosperovat, ale také je nucen komunikovat s mnoha lidmi, pohybovat se často v neznámém terénu, snášet nepříjemné počasí a podstupovat riziko, které obnáší cestování autem. Sám jsem začínal na pozici obchodního zástupce a s velkou vděčností na tuto dobu vzpomínám. Profese obchodníka mne totiž naučila mnohému. Během této doby jsem uvnitř sebe objevil skryté „hodnoty“. Učil jsem se při své práci obchodního zástupce používat (a to nejen v práci) své duševní schopnosti jako jsou trpělivost, opravdovost v zájmu o druhé, pracovitost, ochotu neustále se zlepšovat. Učil jsem se zlepšovat své obchodní a komunikační dovednosti. Tyto vlastnosti a hodnoty mi byly v dosavadním životě cizí. Právě na pozici obchodního zástupce jsem se také učil dělat první krůčky v obchodě, ve sféře, která mi byla naprosto cizí. Měl jsem to štěstí, že pod vlivem svých šéfů jsem se učil obchodovat ne za účelem zisku, ale za účelem služby.

To vše, co mě naučila moje práce obchodního zástupce a co mě naučil také život sám, jsem v průběhu času zachytil v podobě „úspěšných akcí“. V nich jsem se snažil popsat, proč se mi podařilo zrovna v ten který den uzavřít obchod s klientem. Když jsem tyto postřehy psal, činil jsem tak proto, abych si lépe zapamatoval, co vlastně dělám v obchodě správně. Snažil jsem se pojmenovat „důvody proč“. Proč se mi dařilo. Chtěl jsem tyto „pojmenované principy“ používat znovu při dalších obchodních schůzkách. Věřil jsem, že úspěch obchodníka v obchodním jednání má své příčiny. Přál jsem si je objevit. Neměl jsem tehdy na mysli, že něco z toho, co jsem si poznamenal, časem zveřejním. Tato myšlenka přišla časem. Když jsem pomáhal v pozdějších letech jiným obchodním zástupcům a obchodníkům zlepšovat jejich obchodní dovednosti a prodejní výsledky, a pro tyto účely jsem jim půjčil přečíst své příběhy, říkali mi: „Proč to nevydáš? Vždyť by to mohlo pomoci i jiným.“ Zpětná vazba obchodníků a vědomí, že by tyto obchodní principy mohly skutečně pomoci jiným obchodním zástupcům, mi dodaly odvahu, abych prožité obchodní příběhy zveřejnil. Vyšla kniha, která je určena všem, kdo se pohybují v obchodě. Ať už jste obchodní zástupce, account manager, key account manager, sales manager či zastáváte jakoukoliv jinou pracovní pozice, která by se dala shrnout do jednoho slova – obchodník – právě pro Vás je tato kniha určena.

Přál bych si, aby tato kniha přispěla k tomu, že při obchodování bude každý obchodní zástupce cítit radost z práce, kterou dělá a opravdovou vnitřní pohodu. Vnitřní pohodu místo vnitřní křeče a stísněnosti, jak jsem toho byl u mnoha obchodníků a obchodních zástupců (včetně mě) svědkem. Budu vděčný za to, pokud mi dáte také Vy příležitost přispět k tomu, že se i Vám stane obchod hrou. Hrou namísto dřiny. Budu vděčný, pokud i díky této knize objevíte krásu, která se v obchodě a v práci obchodního zástupce ukrývá. Obchod je forma umění, stejně jako zpěv, malování, psaní nebo jakákoli jiná umělecká činnost. Obchod je tedy o umění. O umění komunikovat, sloužit, vytvářet hodnoty. Obchod je poctivé řemeslo. Obchod je krásná práce – je o setkávání s lidmi. Vyzývám všechny obchodníky a obchodní zástupce: Vraťme obchodování pozici, která mu sluší a patří. Pozici, která ctí základní zákony života – službu, vytváření hodnot pro druhé, poctivost, slušnost, respekt k druhým, pracovitost.